اطلاعیه برنامه های دهه سرآمدی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعیه برنامه های دهه سرآمدی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعیه برنامه های دهه سرآمدی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۸ کد : ۷۹۹ اخبار دانشکده رویدادها اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۴۹۱
اطلاعیه برنامه های دهه سرآمدی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

با توجه به اهمیت آموزش در دانشگاه، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برنامه هایی برای گرامی داشت دهه سرآمدی آموزش به شرح ذیل در نظر دارد:

* برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده با دانشجویان مقطع کارشناسی از طریق سامانه ویانا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ساعت 1۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

* برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده با دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی از طریق سامانه ویانا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 

* برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده با اعضا محترم هیات علمی  از طریق سامانه ویانا روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

* برگزاری جلسه شرکت فرابینای هوشمند نوشیروانی تحت عنوان «سیستم پایش پارامترهای الکتریکی تابلوهای برق» از طریق سامانه ویانا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

* برگزاری جلسه ریاست و معاونت دانشکده با کارشناسان محترم حوزه آموزشی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت  ۱۳ تا ۱۴

* برگزاری مسابقات برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰


( ۱۱ )

نظر شما :