مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

گسترش روزافزون ارتباطات و اطلاعات و نیاز به انواع پردازش در رشته‌های گوناگون علم و فناوری و همچنین، گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در زندگی روزمره باعث شده است که بهره‌مندی از علوم کامپیوتر و توسعه فناوری‌های مرتبط با آن اهمیت زیادی بیابد. در این راستا، گرایش‌های مختلف رشته مهندسی کامپیوتر شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری اطلاعات مورد توجه می‌باشند.

هدف از گرایش نرم‌افزار طراحی و به‌کارگیری نرم‌افزارهای مورد نیاز یک سیستم کامپیوتری است که در آن آگاهی از انواع الگوریتم‌های محاسباتی، سیستم‌های عامل و زبان‌های مختلف برنامه‌سازی مورد نیاز است. هدف از گرایش سخت‌افزار (معماری کامپیوتر) طراحی، ساخت و به‌کارگیری سیستم‌های کامپیوتری و انواع واحدهای پردازشی است که اصول طراحی آنها همانند پردازشگر یک کامپیوتر است. هدف از گرایش فناوری اطلاعات نیز به‌کارگیری نرم‌افزار و سخت‌افزار برای مدیریت و سازماندهی منابع اطلاعاتی به منظور بهره‌وری بهینه و سریع آنهاست.

بایستی توجه داشت که ارتباط تنگاتنگی میان گرایش‌های مختلف مهندسی کامپیوتر وجود دارد. در نتیجه، بسیاری از دروس و مباحث اصلی میان این گرایش‌ها مشترک بوده و آگاهی از زمینه‌های دیگر نیز سودمند است. در این راستا، گروه مهندسی کامپیوتر، گرایش سخت‌افزار، در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به تربیت کارشناسان در این رشته اهتمام می‌ورزد تا بتواند فارغ‌التحصیلانی را تربیت نماید که بتوانند در بخش‌های مختلف فناوری و خدمات مفید باشند و کمبودهای موجود را رفع نمایند.