مهندسی برق گرایش الکترونیک

بسیاری از محصولات و خدمات در جامعه نوین امروزی بر پایه عملکرد مهندسان الکترونیک طراحی، تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکترونیک نوین استفاده از سیستم‌های پیچیده درتمامی شاخه‌های مهندسی و تولید و ساخت را میسر نموده، به گونه‌ای که به کارگیری این سیستم‌ها، زندگی نوع بشر را عمیقاً متأثر و متحّول ساخته است. هدف از ارائه دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی الکترونیک، آموزش و کسب مهارت دانشجویان در جنبه‌های عملی و نظری طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نوین الکترونیکی است. به گونه‌ای که مهندسان الکترونیک می‌توانند تجهیزات الکترونیکی موردنیاز صنعت و سایر شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و یا سیستم‌های الکترونیکی موجود را تجزیه و تحلیل کنند. این سیستم‌ها شامل افزاره‌های میکروالکترونیک و مدارهای الکترونیکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از دیجیتال، آنالوگ و یا مختلط می‌باشند. کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش‌ فنی و قوه ابتکار است که مسیرهای شغلی فراوان را فرا روی فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی الکترونیک قرار می‌دهد.  اخیراً شاخه‌های جدیدی از مهندسی نظیر مکاترونیک، بیوالکترونیک و الکترونیک نوری به ترتیب از تلفیق الکترونیک با مهندسی مکانیک، علوم‌پزشکی و فیزیک نور، پدید آمده‌اند. همچنین مهندسین الکترونیک غیر از طراحی مدارهای آنالوگ (مانند انواع تقویت کننده ها و فیلترها) و دیجیتال (مانند انواع پردازنده ها)، در طراحی سیستم های الکترونیک مانند بینایی ماشین، پردازش و شناسایی الگو در سیگنالهای تصویر، صوت و پزشکی نیز شرکت می کنند که به تنوع مشاغل مهندسی الکترونیک وسعت زیادی بخشیده است.